BRISEL 23. novembar 2020.


Samit G20: potrebna jača međunarodna saradnja

G20 je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u brojnim različitim oblastima, što sledi iz izveštaja OECD-a New Horizons koji ispituje strukturne reforme za oporavak od pandemije COVID-19. Izveštaj je predstavljen na samitu G20 koji je održan od 21. do 22. novembra.

G20 je posebno pozvao na povećanu saradnju u sledećim oblastima:

• u zdravstvu, od istraživanja do distribucije COVID-19 vakcina,

• u trgovini, kako bi se osigurali robusni globalni proizvodni lanci,

• u oporezivanju multinacionalnih kompanija kako ekonomija postaje sve digitalizovanija,

• u održivosti životne sredine,i

• u sprečavanju iznenadnih odliva kapitala i kriza državnog duga na tržištima u razvoju i zemljama u razvoju.

Govoreći na samitu, generalni sekretar OECD-a Angel Gurria rekao je, „Moramo osigurati da zdravstvena i socijalna zaštita pogoduje svima, da su javne i privatne investicije usklađene sa ciljevima održivog razvoja i moramo izgraditi otpornost u srcu našeg ekonomskog i socijalnog sistema “.

Tekući rad G20 na postizanju političkog sporazuma o oporezivanju digitalne ekonomije takođe je ponovio to kao prioritet OECD-a, pri čemu je g. Gurria izjavio da Inkluzivni okvir ima za cilj postizanje sporazuma do sredine 2021. godine. EU je takođe naglasila posvećenost lidera G20 pronalaženju političkog sporazuma.

Izveštaj možete pogledati ovde: http://www.oecd.org/economy/G20-new-horizons/

OECD objavio statistiku MAP-a za 2019

OECD je objavio MAP (Mutual Agreement Procedure Statistics) za 2019. godinu, ispitujući usaglašenost jurisdikcija za primenu minimalnih standarda za rešavanje sporova koji su povezani sa ugovorima, u okviru Akcije 14 BEPS-a. Članovi Inkluzivnog okvira za BEPS pružaju godišnje izveštaje o statistikama u vezi sa rešavanjem sporova, u skladu sa dogovorenim okvirom izveštavanja.

Statistika MAP-a sada je dostupna za 82 jurisdikcije i sadrži detaljne informacije za svaku jurisdikciju, kao i objedinjene informacije koje se odnose na sve jurisdikcije. Podaci određuju broj postojećih slučajeva, broj novih slučajeva, broj rešenih postojećih slučajeva i prosečno trajanje tih slučajeva. Ishodi slučajeva takođe su detaljno navedeni u statistici.

Broj sporova oko transfernih cena povećao se u 2019. godini, sa 2700 novih slučajeva, što predstavlja povećanje od 20% u slučajevima transfernih cena i 10% u ostalim slučajevima, a povećao se i broj nerešenih i novih sporova. To je bilo uprkos činjenici da statistika pokazuje da je više sporova rešeno u 2019. nego u 2018. godini.

Statistiku procedura možete pogledati ovde: https://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics.htm

Virtuelna konferencija o pravima poreskih obveznika za profesionalne poslove CFE - 30. novembar

13. Evropska veb-konferencija o profesionalnim poslovima poreskih savetnika biće održana praktično u ponedeljak, 30. novembra 2020. od 15:30 do 17:00 po srednjeevropskom vremenu, na temu „Prava poreskih obveznika i pravna sigurnost u digitalnoj eri“.

Virtuelna konferencija će pozdraviti poreske stručnjake i akademike, uključujući dr Philipa Bakera KC, prof. dr. sc. Natašu Žunić Kovačević i Paula Kraana, kao i Alberta Raedlera koji predstavlja Evropsku komisiju. Panel će ispitati evropski i globalni razvoj u zaštiti prava poreskih obveznika i uticaj i implikacije tehnologije na prava poreskih obveznika. Konferencija će takođe razmotriti nedavno objavljeni IBFD 2019 Godišnjak o pravima poreskih obveznika, najnoviju zbirku podataka Opservatorije za zaštitu prava poreskih obveznika.

Registrujte se ovde da biste obezbedili mesto za vebinar.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FzBs-AGFSICu5G6UQPWDHA

Forum o štetnim poreskim praksama za 2020. godinu

Inkluzivni okvir OECD-a odobrio je preglede Foruma o štetnim poreskim praksama za 2020. godinu. Pregledi se sprovode u okviru sprovođenja Akcije 5 Projekta OECD / G20 za eroziju baze i preusmeravanje dobiti, u vezi sa procenama koje je sproveo Forum o štetnim poreskim praksama (FHTP) preferencijalnih poreskih režima.

Od 49 režima pregledanih 2020. godine, jurisdikcije su izvršile zakonodavne promene radi ukidanja ili izmene i dopune 29 režima, 4 režima su sada u potpunosti u skladu sa BEPS standardom Action 5, 7 režima je u procesu izmena i utvrđeno je da 2 režima nisu bila štetna. Preostala dva režima nisu bila obuhvaćena.

2021. godine, Forum o štetnim poreskim praksama fokusiraće se na efikasnu primenu standarda, uključujući spontanu razmenu informacija o aktivnostima i prihodima entiteta od strane nadležnosti roditelja, krajnjeg roditelja i stvarnog vlasnika, kao i pokretanje nadzora kako bi se osiguralo da ne postoje ili da nominalne poreske jurisdikcije imaju uspostavljene mehanizme za usklađivanje sa FHTP standardom.

Izveštaj možete pogledati ovde:https://www.oecd.org/tax/beps/harmful-tax-practices-peer-review-results-on-preferential-regimes.pdf

Univerzitet Masarik objavio e-knjigu o češkom poreskom pravu

Odeljenje za finansijsko pravo i ekonomiju Univerziteta Masarik u Češkoj izdalo je besplatnu e-knjigu o poreskom sistemu u Češkoj.

Ova knjiga ima za cilj da pruži osnovne informacije o češkom poreskom zakonu i poreskom sistemu koji se koristi u Češkoj. Dizajnirana je prvenstveno za međunarodne studente i LL.M. i studenti MPA koji studiraju poresko pravo u Češkoj. Ipak, nada autora je da će svako ko je obveznik oporezivanja u Češkoj ovde naći mnogo korisnih informacija. Svaki porez je opisan u skladu sa svojim strukturnim komponentama - predmetom oporezivanja, obveznikom poreza, mogućnostima izuzeća i ostalim komponentama korekcije, poreskom osnovom, poreskom stopom i poreskom administracijom.

E-knjiga je ovde dostupna za besplatno preuzimanje:
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Radvan_Czech_Tax_Law.pdf

TOP