PORESKE VESTI IZ EU

BRISEL 14. decembar 2020.

GA Kokott: Belgijska rešenja o prekomernoj dobiti predstavljaju „šemu državne pomoći“

Generalni advokat Kokott je dao Mišljenje po predmetu C-337/19 P Komisija protiv Belgije i Magnetrol International NV (belgijska rešenja o prekomernoj dobiti).

Prema GA Kokott-u, Komisija je belgijsku praksu prilagođavanja dobiti multinacionalnih grupacija s pravom klasifikovala kao šemu državne pomoći.

Pročitaj više

BRISEL 23. novembar 2020.

Samit G20: potrebna jača međunarodna saradnja

G20 je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u brojnim različitim oblastima, što sledi iz izveštaja OECD-a New Horizons koji ispituje strukturne reforme za oporavak od pandemije COVID-19.

Izveštaj je predstavljen na samitu G20 koji je održan od 21. do 22. novembra.

Pročitaj više

BRISEL 16. novembar 2020.

Pregovarači EU su postigli kompromis u vezi sa višegodišnjim finansijskim okvirom za 2021. – 2027.

Pregovarači Evropskog parlamenta i Savet EU postigli su prošle nedelje dogovor o Višegodišnjem finansijskom okviru za period 2021. - 2027. kao i sopstvenim resursima.

Sporazumom se sada izdvaja dodatnih 16 milijardi evra više od onoga što su na samitu u julu dogovorile države članice, za jačanje vodećih programa EU i rešavanje budućih kriza.

Pročitaj više

TOP