PORESKE VESTI IZ EU

BRISEL | 09. AVGUSTA 2021.

Objavljene recenzije OECD -ovog foruma o štetnim poreskim praksama recenzije

Inkluzivni okvir OECD/G20 o BEPS -u odobrio je rezultate stručne analize Foruma o štetnim poreskim praksama, u kojima je pregledao preferencijalne poreske režime i doneo zaključke koji se tiču 25 različitih režima.

Pročitaj više

BRISEL | 26. JULA 2021.

Komisija EU objavila zakonodavni paket o sprečavanju pranja novca

Evropska komisija je objavila svoj zakonodavni paket za sprečavanje pranja novca, koji će nadograditi postojeći zakonodavni okvir EU protiv pranja novca (AML).

Pročitaj više

BRISEL | 19. JULA 2021.

EU: Značajni paket klimatske politike

Evropska komisija je 14. jula predložila ambiciozni paket klimatske politike, koji uključuje višestruke instrumente politike za ispunjavanje Evropske obaveze o zelenom dogovoru po kome Evropa treba da postane karbonski neutralan kontinent do 2050.

Pročitaj više

BRISEL | 21. JUNA 2021.

CFE dokument za diskusiju: „Ako je legalno, da li je prihvatljivo?“ - Etička oznaka kvaliteta za sve savetnike

U pozadini nedavnih akcija vlada i zakonodavaca, poput sporazuma G7 o minimalnom globalnom porezu na dobit preduzeća i inicijativama EU o izbegavanju poreza, CFE je izdao dokument o kome bi trebalo diskutovati, a koji je zasnovan na svojoj posvećenosti visokim profesionalnim standardima u poreskom savetovanju u cilju promocije etičke profesionalne procene.

Pročitaj više

BRISEL 14. JUNA 2021.

Ministri ECOFIN-a razgovaraće o stopama PDV-a

Ministri finansija Saveta za ekonomska i finansijska pitanja na sastanku planiranim za 18. jun razgovaraće o pitanjima PDV-a i ekonomskom oporavku od korona krize u Evropi. Pored toga, ministri će razmeniti mišljenja o finansijskim uslugama, fiskalnoj održivosti, evropskom semestru 2021. kao i stanju bankarske unije. Ministri će takođe odobriti uslove za sastanak ministara finansija G20 koji bi trebalo da se održi od 7. do 10. jula 2021.

i

Pročitaj više

BRISEL 26. APRILA 2021.

Pascal Saint - Amans: Digitalni sporazum o porezu do oktobra

Govoreći na konferenciji koju je organizovala irska vlada, Pascal Saint-Amans - poreski direktor OECD-a potvrdio je dogovoreni vremenski okvir za postizanje globalnog sporazuma o digitalnom porezu. Pascal Saint-Amans rekao je da je sastanak ministara finansija G20 u julu i dalje okvirni rok za postizanje sporazuma, međutim možda će biti potrebno da se oko nekih detalja dogovore do oktobra, kada je predviđen naredni sastanak G20.

Što se tiče minimalne poreske stope za preduzeća, Saint - Amans je potvrdio da će biti ispod 21% koje su predložile Sjedinjene Države.

Pročitaj više

BRISEL 19. APRILA 2021.

Irska pokreće pitanje minimalnog poreza koji predlažu SAD

Kao rezultat američkih predloga da se uvede minimalna stopa poreza na dobit od 21%, pretpostavlja se da će zemlje poput Irske izgubiti značajan prihod.Prema Izveštaju programa stabilnosti za 2021. irskog Ministarstva finansija objavljenom 14. aprila, Irska će izgubiti 2 milijarde evra prihoda od poreza na dobit do 2025. godine.

Trenutno se pregovara o tehničkim detaljima predloga OECD-a, uključujući stopu najnižeg poreza, ali se očekuje da će biti rešeni u rasponu od oko 15%, umesto 21% kako su predložile Sjedinjene Države.

Pročitaj više

BRISEL 08. MARTA 2021.

Komisija EU je objavila mapu puta (Roadmap) oporezivanja preduzeća za 21. vek

Komisija EU objavila je Mapu puta u vezi sa predstojećom Komunikacijom o oporezivanju preduzeća za 21. vek, koja će predstaviti plan Komisije za reformu oporezivanja korporacija u EU.

Mapa puta identifikuje pitanja kao što su prilagođavanje izazovima digitalizacije, ekonomski oporavak nakon COVID-a, starenje stanovništva, održive politike zelenog oporezivanja i mešoviti sistem poreskih sistema na jedinstvenom tržištu koji vode ka poreskoj konkurenciji kao osnovu strategije koja će biti predstavljena u Komunikaciji.

Pročitaj više

BRISEL 01. MARTA 2021.

Sporazum o digitalnom porezu u dosegu nakon američke politike „zaokret“

Ključne vesti o poreskoj politici ove nedelje dolaze iz Vašingtona.

Nova američka sekretarka trezora dr. Janet Yellen potvrdila je da je administracija predsednika Bajdena spremna da odustane od zahteva "sigurne luke",
ključne prepreke međunarodnom sporazumu o prvom stupcu koji se odnosi na oporezivanje digitalne ekonomije.

Pročitaj više

BRISEL 22. FEBRUARA 2021.

Savet EU je ažurirao crnu listu

Savet EU je 22. februara 2021. godine ažurirao Spisak EU nekooperativnih jurisdikcija u svrhe oporezivanja.

Dominikanska Republika je dodata na crnu listu, na osnovu njenog izveštaja o transparentnosti i razmeni informacija OECD-ovog Globalnog foruma o transparentnosti,
u kome je njen stepen usklađenosti delimičan.

Pročitaj više

BRISEL 15. FEBRUARA 2021.

Godišnji izveštaj CFE poreskih savetnika

CFE poreski savetnici za Evropu, u saradnji sa IBFD, objavili su svoj godišnji izveštaj koji se može videti na veb stranici CFE.

Izveštaj detaljno opisuje CFE-ov tehnički i politički rad, relevantne događaje i publikacije, kao i pregled naših aktivnosti usmerenih na organizacije članice i druge spoljne i unutrašnje zainteresovane strane.

Pročitaj više

BRISEL 1. FEBRUAR 2021.

OECD BEPS akcija 14 - Javne konsultacije

OECD je održao onlajn javnu konsultaciju 1. februara o pregledu za 2020. god.

BEPS akcije 14 o minimalnim standardima za rešavanje sporova i poboljšanju postupka međusobnog dogovora (MAP-Mutual agreement procedure).

Pročitaj više

BRISEL 14. decembar 2020.

GA Kokott: Belgijska rešenja o prekomernoj dobiti predstavljaju „šemu državne pomoći“

Generalni advokat Kokott je dao Mišljenje po predmetu C-337/19 P Komisija protiv Belgije i Magnetrol International NV (belgijska rešenja o prekomernoj dobiti).

Prema GA Kokott-u, Komisija je belgijsku praksu prilagođavanja dobiti multinacionalnih grupacija s pravom klasifikovala kao šemu državne pomoći.

Pročitaj više

BRISEL 23. novembar 2020.

Samit G20: potrebna jača međunarodna saradnja

G20 je pozvao na jaču međunarodnu saradnju u brojnim različitim oblastima, što sledi iz izveštaja OECD-a New Horizons koji ispituje strukturne reforme za oporavak od pandemije COVID-19.

Izveštaj je predstavljen na samitu G20 koji je održan od 21. do 22. novembra.

Pročitaj više

BRISEL 16. novembar 2020.

Pregovarači EU su postigli kompromis u vezi sa višegodišnjim finansijskim okvirom za 2021. – 2027.

Pregovarači Evropskog parlamenta i Savet EU postigli su prošle nedelje dogovor o Višegodišnjem finansijskom okviru za period 2021. - 2027. kao i sopstvenim resursima.

Sporazumom se sada izdvaja dodatnih 16 milijardi evra više od onoga što su na samitu u julu dogovorile države članice, za jačanje vodećih programa EU i rešavanje budućih kriza.

Pročitaj više

TOP