POSTANITE ČLAN UDRUŽENJA

Želim da pristupim UDRUŽENJU PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE. Izjavljujem da prihvatam ciljeve Udruženja kao i opšta akta sa svim pravima i obavezama koje imaju članovi Udruženja.

Potpisivanjem ove pristupnice izjavljujem da sam saglasan/na da se moji podaci obrađuju, koriste i čuvaju za potrebe realizacije obuke, polaganja ispita i izdavanja uverenja/licence kao i za slanje obaveštenja o aktivnostima Udruženja poreskih savetnika.

U svrhu pristupanja Udruženju uz ovu pristupnicu dostavljam i fotokopiju diplome o visokoj stručnoj spremi kao i sledeće podatke:

TOP