PREDSEDNIK UDRUŽENJA I PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Simič

PREDSEDNIK UDRUŽENJA
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

SIMIČ & PARTNERI DOO, BEOGRAD
+ 386 41 641 600
ivan.simic@simic-partnerji.si

Lazar Srdanov

PREDSEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA

TRGOSERVIS DOO, NOVI SAD
+381 63 506 777
lazar.srdanov@gmail.com

UPRAVNI ODBOR

Đerđ Pap

POTPREDSEDNIK

FISKAL PRO DOO, NOVI SAD
+381 63 560 406
djerdj.pap@fiskalpro.rs

Milena Vuković Buha

ČLAN

AJILON SOLUTIONS DOO, BEOGRAD
+381 11 329 3083
milena.vukovic.buha@gmail.com

Radmila Nikolić

ČLAN

CNP PRO CONSULTING DOO, UŽICE
+381 31 500 537
cnpprocons@open.telekom.rs

Mirko Vincetić

ČLAN

CASH BACK IMO DOO BEOGRAD
+381 11 307 6640
mirko.vincetic@imo.co.rs

Vladimir Stefanovski

ČLAN

FERTIST DOO BEOGRAD
+381 11 3294 343
+381 11 3294 411
vladimir@fertist.rs

Aleksandar Vasić

ČLAN

POSLOVNI SAVETNIK DOO ŠABAC
+381 63 284 424
aleksandar.vasic@poslovnisavetnik.rs

NADZORNI ODBOR

Vera Lončar

PREDSEDNIK

ACCOUNT DOO, NOVI SAD
+381 21 633 8311
+381 21 633 4477
vera.acc@sbb.rs

Rada Žugić

ČLAN

VELJKO COMERC PR, BANOVCI DUNAV, OPŠTINA STARA PAZOVA
+381 64 115 5003
+381 22 349 70
zugicrada@yahoo.com

Tamara Nikolić

ČLAN

ALDEBARAN DOO, NOVI BEOGRAD
+381 11 217 6238
+381 11 217 6239
tamara@aldebaran.rs

STATUTARNA KOMISIJA

Miloš Đajić

PREDSEDNIK

KLARIS NS DOO, NOVI SAD
klarisns@gmail.com

Mr Slavica Plazinić

ČLAN

PORESKI OBVEZNIK DOO, BEOGRAD
+381 11 2106 014
poreskiobveznik@eunet.rs

Anton Zabel

ČLAN

TONYCOM DOO BEOGRAD
+381 11 2605 524
anton.zabel@tonycom.rs

IZVRŠNI SEKRETAR

UDRUŽENJE PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE
+381 66 287 287
udruzenje@ups-rs.com

TOP