Utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica (Izmene Zakona u 2017. i 2018.godini)

Booking for Utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica (Izmene Zakona u 2017. i 2018.godini)