Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.godinu sa osvrtom na izmene poreskih propisa

Booking for Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.godinu sa osvrtom na izmene poreskih propisa