PREDSEDNIK UDRUŽENJA I PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Simič
Predsednik Udruženja/
Predsednik Upravnog odbora

SIMIČ & PARTNERI DOO, BEOGRAD
+ 386 41 641 600
ivan.simic@simic-partnerji.si


Lazar Srdanov
Predsednik Skupštine Udruženja

TRGOSERVIS DOO, NOVI SAD
+381 63 506 777
lazar.srdanov@gmail.com

UPRAVNI ODBOR
Đerđ Pap
Potpredsednik

FISKAL PRO DOO, NOVI SAD
+381 63 560 406
+381 21 215 5495
djerdj.pap@fiskalpro.rs


Milena Vuković Buha
ČLAN

AJILON SOLUTIONS DOO, BEOGRAD
+381 11 329 3083
milena.vukovic.buha@gmail.com


Radmila Nikolić
ČLAN

CNP PRO CONSULTING DOO, UŽICE
+381 31 500 537
cnpprocons@open.telekom.rsMirko Vincetić
ČLAN

CASH BACK IMO DOO BEOGRAD
+381 11 307 6640
mirko.vincetic@imo.co.rs


Vladimir Stefanovski
član

FERTIST DOO BEOGRAD
+381 11 3294 343
+381 11 3294 411
vladimir@fertist.rs


Aleksandar Vasić
član

POSLOVNI SAVETNIK DOO ŠABAC
+381 63 284 424
aleksandar.vasic@poslovnisavetnik.rs


NADZORNI ODBOR
Vera Lončar
Predsednik

ACCOUNT DOO, NOVI SAD
+381 21 633 8311
+381 21 633 4477
vera.acc@sbb.rs


Rada Žugić
ČLAN

VELJKO COMERC PR, BANOVCI DUNAV, OPŠTINA STARA PAZOVA
+381 64 115 5003
+381 22 349 70
zugicrada@yahoo.com      


Tamara Nikolić
član

ALDEBARAN DOO, NOVI BEOGRAD
+381 11 217 6238
+381 11 217 6239
tamara@aldebaran.rs


STATUTARNA KOMISIJA
Miloš Đajić
Predsednik

KLARIS NS DOO, NOVI SAD
klarisns@gmail.com


Mr Slavica Plazinić
član

PORESKI OBVEZNIK DOO, BEOGRAD +381 11 2106 014 poreskiobveznik@eunet.rs


Anton Zabel
član

TONYCOM DOO BEOGRAD
+381 11 2605 524
anton.zabel@tonycom.rs


IZVRŠNI SEKRETAR
UDRUŽENJE PORESKIH SAVETNIKA SRBIJE +381 66 287 287 udruzenje@ups-rs.com