BRISEL 08. MARTA 2021.


Komisija EU je objavila mapu puta (Roadmap) oporezivanja preduzeća za 21. vek

Komisija EU objavila je Mapu puta u vezi sa predstojećom Komunikacijom o oporezivanju preduzeća za 21. vek, koja će predstaviti plan Komisije za reformu oporezivanja korporacija u EU.

Mapa puta identifikuje pitanja kao što su prilagođavanje izazovima digitalizacije, ekonomski oporavak nakon COVID-a, starenje stanovništva, održive politike zelenog oporezivanja i mešoviti sistem poreskih sistema na jedinstvenom tržištu koji vode ka poreskoj konkurenciji kao osnovu strategije koja će biti predstavljena u Komunikaciji.

U Mapi puta takođe se navodi da će Komisija „pregledati diskusiju na međunarodnim forumima o reformi međunarodnog poreskog sistema i predstaviti svoju viziju kako dalje osigurati da sistem oporezivanja poslovanja u EU odgovara savremenoj ekonomiji“.

U Mapi puta je detaljno navedeno da će Komunikacija sadržati kratkoročne i srednjoročne planove za akcije koje preduzima Komisija. Očekuje se da će saopštenje biti objavljeno u aprilu.

Deklaracija o konferenciji o budućnosti EU

Savet EU odobrio je Deklaraciju o konferenciji o budućnosti Evrope, koju će zajedno potpisati Evropski parlament i Komisija.

U okviru Konferencije o budućnosti Evrope, Zajedničko predsedništvo (koje čine predsednik Evropskog parlamenta, predsednik Saveta i predsednik Evropske komisije), proceniće „područja u kojima Evropska unija ima nadležnost da deluje, ili gde bi delovanje EU bilo od koristi evropskim građanima, fokusirajući se na teme koje su zaista važne za građane, sa dugotrajnim uticajima i širokim dosegom. Konferencija će olakšati diskusiju o izazovima sa kojima se EU suočava, uključujući i one koje je izazvala pandemija COVID-19. Odražavajući Stratešku agendu EU, ona bi takođe trebalo da se bavi političkim temama kao što su klimatske promene, ekonomska i socijalna pitanja i digitalna transformacija. “

Rad Konferencije započeće formalnim događajem 9. maja, na Dan Evrope, u Strazburu. Plenarna sednica konferencije održavaće se svakih 6 meseci radi razmatranja napretka, a zaključci i smernice o budućnosti Evrope očekuju se na proleće 2022. godine.

Objavljen Plan EU regulative o profesionalnim uslugama

Evropska komisija objavila je Mapu puta u vezi sa planiranom Komunikacijom koja će preporučiti reformu okvira EU o regulaciji profesionalnih usluga. Komunikacija će ažurirati preporuku koju je Komisija izdala 2017. godine za reformu propisa o profesionalnim službama, posebno za advokate, računovođe, arhitekte, inženjere, patentne agente, turističke vodiče i agente za promet nekretninama. Nova komunikacija će se proširiti i na notare. Komisija ima za cilj da „pomogne državama članicama u stvaranju regulatornog okruženja koje pogoduje rastu, inovacijama i otvaranju novih radnih mesta“.

Prema Komisiji, ekonomski potencijal koji ostaje nerealizovan zbog preterano restriktivnih propisa za profesionalne usluge procenjen je na 85 milijardi evra tokom 2010-2018, a „sektor profesionalnih usluga koji dobro funkcioniše može biti značajan izvor ekonomskog rasta i blagostanja i nesmetano funkcionisanje ovog sektora biće važni za postizanje snažnog ekonomskog oporavka od krize COVID-19 “.

Nova komunikacija će u skladu s tim ažurirati preporuke iz 2017. godinu kako bi odražavala razvoj regulatornog okvira država članica i podstaći reformu koju smatra potrebnom, uzimajući u obzir razvoj u digitalizaciji i inovacijama u pojedinačnim sektorima. Nisu planirane formalne javne konsultacije, ali će biti konsultovane nadležne vlasti država članica. Komunikacija će biti objavljena u narednim mesecima.

Ažuriran je vebinar o poreskim razgovorima OECD- a

OECD je u četvrtak 4. marta od 16: 00-17: 00 po srednjeevropskom vremenu održao najnoviji vebinar o Poreskim razgovorima, koji je pokrivao stanje rada Inkluzivnog okvira o poreskim izazovima digitalizacije ekonomije, radu G20, poreskim ugovorima i odgovore na transferne cene na COVID-19, primenu BEPS-a i transparentnost poreza, između ostalih tema.

OECD i G20 veruju da se rešenje za oporezivanje digitalne ekonomije može dogovoriti na sastanku ministara finansija 9. jula 2021. godine, posebno s obzirom na to da je nova američka sekretarka trezora dr. Janet Yellen potvrdila da je administracija predsednika Bajdena spremna da odustane od "sigurnih“zahteva, što je ključna prepreka međunarodnom sporazumu o prvom stubu o oporezivanju digitalne ekonomije. Ažuriranjem vebinara detaljno su objavljena tehnička i politička pitanja koja su ostala u finalizaciji sporazuma.

Vebinar je dostupan za pregled putem veb stranice OECD-a o poreskim razgovorima.

Evropski forum poreskih savetnika CFE 2021 - 6. maja 2021

Evropski forum poreskih savetnika Evrope 2021 će se održati u četvrtak, 6. maja 2021.

Forum će pozdraviti poreske stručnjake iz prakse i akademske zajednice, kao i predstavnike Evropske komisije i OECD-a. Sastojaće se od dva panela koji ispituju direktna i indirektna poreska pitanja sa kojima se suočavaju poreski savetnici. Prvi panel raspravljaće o prekograničnoj razmeni informacija u EU i implikacijama na prava poreskih obveznika, uključujući upotrebu informacija od strane poreskih vlasti. Drugi panel će ispitati temu PDV-a u digitalnoj ekonomiji, u pogledu ukidanja pravila prodaje na daljinu i pravljenja platformi odgovornih za PDV na prodaju izvan EU.

Više detalja o vremenu održavanja panela, zvučnika i načinu registracije za Forum biće dostupni naknadno.

TOP