BRISEL 22. FEBRUARA 2021.


Savet EU je ažurirao crnu listu

Savet EU je 22. februara 2021. godine ažurirao Spisak EU nekooperativnih jurisdikcija u svrhe oporezivanja.

Dominikanska Republika je dodata na crnu listu, na osnovu njenog izveštaja o transparentnosti i razmeni informacija OECD-ovog Globalnog foruma o transparentnosti, u kome je njen stepen usklađenosti delimičan. Barbados je uklonjen i stavljen u Aneks II crne liste EU, čekajući ishod dopunske revizije Globalnog foruma.

Nakon obaveza preuzetih reformom poreske politike, sledećih 9 jurisdikcija je u Aneksu II „sivoj listi“ država koje se ne pridržavaju zakona, a koje su preuzele obavezu da reformišu svoju poresku politiku: Australija, Barbados, Bocvana, Esvatini, Jamajka, Jordan Maldivi, Tajland i Turska. Od Turske je zatraženo da reši pitanja razmene informacija sa državama članicama kako bi izbegla premeštanje na crnu listu.

Dvanaest jurisdikcija ostaje na crnoj listi EU: Američka Samoa, Angvila, Dominikanska Republika, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Sejšeli, Trinidad i Tobago, američka Devičanska ostrva i Vanuatu.

Maroko, Namibija i Sveta Lucija su sada potpuno uklonjeni sa liste nakon ispunjavanja svih obaveza.

Objavljena je detaljna uredba o sprovođenju Direktive EU o e-trgovini

Komisija EU je objavila nacrt pravila za sprovođenje Direktive o e-trgovini, koja se odnose na proširenje posebne šeme za isporuke robe olakšane elektronskim interfejsima kako bi se pokrile sve daljinske prodaje robe i usluga izvršene za lica, a koja nisu porezi.

Podaci o nacrtu uredbe o sprovođenju mogu se podneti do 18. marta 2021. godine putem portala
Have Your Say

Paket prekršaja Evropske komisije za februar 2021.

Evropska komisija objavila je paket za kršenje zakona za februar 2021. godine, u kojem je navedena pravna radnja koju Komisija sprovodi protiv različitih država članica zbog nepoštovanja obaveza prema zakonu EU.

Francuskoj je izdato formalno pismo sa obaveštenjem u vezi sa propisima o odbitku poreza na dividende isplaćene osiguravajućim društvima Unit Linked osnovanim u drugim zemljama EGP-a, na osnovu toga što različita pravila koja je nametnula Francuska narušavaju slobodno kretanje kapitala. Francuska ima dva meseca da odgovori pre nego što se izda obrazloženo mišljenje.

Švedskoj je takođe izdato formalno pismo sa obaveštenjem u vezi sa oporezivanjem dividendi isplaćenih nerezidentnim javnim penzijskim institucijama, na osnovu toga što je oporezivanje razlike u poreskom tretmanu švedskih javnih penzijskih dividendi nasuprot onima za nerezidentne javne penzijske institucije i narušava slobodno kretanje kapitala. Švedska ima dva meseca da odgovori pre nego što izda obrazloženo mišljenje.

Nastavljajući Akcioni plan za sprečavanje pranja novca koji je objavljen u maju 2020. godine, Komisija je takođe izdala zvanična pismena obaveštenja Nemačkoj, Portugaliji i Rumuniji zbog toga što nisu u potpunosti pravilno primenili 4. nacionalnu direktivu o sprečavanju pranja novca u nacionalni zakon. Zemlje će imati dva meseca da obaveste Komisiju da je Direktiva primenjena ili će nakon toga dobiti obrazložena mišljenja.

TAXUD je objavio evaluaciju šeme PDV-a i vodič koji se odnosi na pravila o poreklu vezano za trgovinski sporazum između EU i UK

TAXUD Evropske komisije objavio je ocenu koja je rezultat javne konsultacije sprovedene u jesen 2020. u vezi sa efikasnošću posebnog režima PDV-a EU za turoperatore i putničke agencije. Evaluacija podržava održavanje TOMS šeme, ali ukazuje na to da su učesnici pozvali Komisiju da prilagodi pravila digitalnom dobu, da osigura jednake uslove za operatore iz EU i da koristi režim za pomoć u oporavku od krize COVID-19. CFE je pozdravio priliku da odgovori na konsultacije i izdao izjavu o trenutnim problemima sa kojima su se suočili poreski savetnici u vezi sa šemom.

Pored toga, TAXUD je objavio vodič za trgovce koji se odnosi na odredbe o pravilima porekla Sporazuma o trgovini i saradnji između EU i UK, prema kojima se primenjuju preferencijalna pravila o poreklu. Vodič pokriva utvrđivanje porekla robe, kako da se osigura da trgovac može imati koristi od pravila, postupak polaganja prava, način verifikacije i vođenje evidencije.

TOP