BRISEL | 21. JUNA 2021.


CFE dokument za diskusiju: „Ako je legalno, da li je prihvatljivo?“ - Etička oznaka kvaliteta za sve savetnike

U pozadini nedavnih akcija vlada i zakonodavaca, poput sporazuma G7 o minimalnom globalnom porezu na dobit preduzeća i inicijativama EU o izbegavanju poreza, CFE je izdao dokument o kome bi trebalo diskutovati, a koji je zasnovan na svojoj posvećenosti visokim profesionalnim standardima u poreskom savetovanju u cilju promocije etičke profesionalne procene. Iako poreski savetnici igraju dragocenu ulogu u pravilnom funkcionisanju poreskih sistema, ova uloga može biti narušena promocijom nasilnih poreskih aranžmana u okviru zakonskih parametara.

„Ako je legalno, da li je prihvatljivo?“ je centralno etičko pitanje koje je inspirisalo ovaj članak. Razlikuje se od krivične utaje poreza - kršenja zakona - što CFE nedvosmisleno osuđuje. Pitanje se svodi na to da li u poreskom planiranju postoji manipulacija i artificijelnost. CFE je izdao ovaj dokument da podstakne diskusiju o tome kako se boriti sa ovim problemom među svima koje zanima kako funkcionišu naši poreski sistemi u Evropi, a ne samo sa poreskim stručnjacima. Aktivno tražimo povratne informacije od zainteresovanih strana.

Postavljanje etičke oznake kvaliteta

Ovaj rad je usredsređen na budućnost, napominjući da će poreski sistemi igrati ključnu ulogu u popravljanju zategnutih uslova javnih finansija nakon pandemije COVID-19, kao i na rastući uticaj tehnologije na poreske usluge i poresku administraciju u celini. Glavni cilj rada je tražiti povratne informacije o predloženoj „ etičkoj oznaci“ na osnovu pet pitanja na koja bi svi poreski savetnici trebalo da razmisle kada preuzimaju svoju savetodavnu ulogu u poreskom sistemu.

CFE traži stavove o tome da li pitanja mogu pomoći da se svi savetnici usmere u pravcu odgovarajuće ravnoteže između prava i obaveza poreskih obveznika, izbegavajući nasilno planiranje. U tom cilju biće blagovremeno najavljen niz događaja sa zainteresovanim stranama.

EU: Rešavanje pitanja poreza na dug i na kapital (DEBRA)

Evropska komisija objavila je početnu procenu tražeći povratne informacije o inicijativi za smanjenje poreza na kapital u EU, kao deo nedavnog predloga za reformu poreza na dobit u okviru Komunikacije o oporezivanju preduzeća 21. veka.

slučajeve uputi Sudu pravde. Komisija je u saopštenju za javnost u vezi sa paketom za kršenje pravila navela da će čvrsto sprovođenje pravila o BPPN biti prioritet u osiguravanju integriteta finansijskog sistema EU u post-COVID eri.

U akademskoj literaturi je široko priznato da pristrasnost prema porezu na dug i kapital veoma narušava investicione odluke. Kamata kao povrat na dug efikasno je poresko planiranje, dok slične poreske olakšice obično ne postoje za kapitalne investicije. Kao rezultat toga, kompanije često postaju visoko zadužene za potrebe oporezivanja, što ometa inovativna ulaganja kroz kapital dok nagomilava dug. Trenutno poresko zakonodavstvo samo šest država članica EU uključuje neki oblik ispravke vrednosti za korporativni kapital (ACE). ACE bi zadržao odbitak za troškove kamata, ali takođe bi dodao sličan odbitak za normalni prinos na kapital.

Komisija traži povratne informacije o dve predložene opcije:

•   Zabrana odbitka pri plaćanju kamata ili ispravka vrednosti na kapital (ACE) omogućavanjem poreskog odbitka fiktivne kamate na kapital;

•   Uvođenje dodatka za fiktivni odbitak kamate na sav kapital preduzeća, novi kapital preduzeća ili korporativni kapital (kapital i dug).

Upitnik za javne konsultacije u vezi sa inicijativom biće pokrenut u narednim nedeljama, a povratne informacije o početnom dokumentu o oceni mogu se podneti do 12. jula u ponoć CEST.

Evropski parlament: Razmena mišljenja sa američkim Ministarstvom finansija i komisijom EU

Pododbor za oporezivanje Evropskog parlamenta (FISC) održaće javnu raspravu sa Itaijem Grinbergom, zamenikom pomoćnika sekretara, američkog Ministarstva finansija, kao i javnu raspravu sa Evropskom komisijom, DG TAXSUD (Ioanna Mitroyanni, šef sektora) na temu „Razvoj novih poreskih praksi: na koje nove šeme EU treba da obrate pažnju?“. Sednica je zakazana za utorak, 22. juna 2021, od 13.45 do 16.45 i 16.45 do 18.45. Poslanici imaju sastanak koordinatora sa Gabrijelom Zucmanom, predsedavajućim Poreske opservatorije EU.

Sastanak će se prenositi putem interneta i moći će se pratiti uživo, sa prevodom na sledeće jezike: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PT, CS, PL.

Irska, Poljska, Mađarska: Prepoznavanje uloge legitimne poreske konkurencije

Nakon prekretničkog sporazuma G7 o međunarodnom oporezivanju, neke države članice EU nastavljaju da izražavaju svoje stavove da bi trebalo postići kompromis oko Bajdenovog međunarodnog poreskog plana, štiteći tako ulogu legitimne poreske konkurencije.

„Ono što ćemo uraditi je da se vrlo intenzivno uključimo u proces OECD-a tokom narednih nedelja i meseci i nadam se da će se postići sporazum koji prepoznaje ulogu legitimne poreske konkurencije za manje i srednje ekonomije. Teško mi je reći kako bi taj kompromis još mogao da izgleda. Ali verujem da je u interesu svih da se pronađe kompromis “, rekao je irski ministar finansija Paschal Donohoe za CNBC.

Poljska i Mađarska, s druge strane, izrazile su svoje stavove da, ukoliko se za domaća preduzeća ne dogovori izuzetak za suštinske aktivnosti, ne bi podržavale globalnu minimalnu poresku stopu. „Ne bismo smeli da poresku stopu, koju G7 diktira, imamo u našoj zemlji. Određivanje niže poreske stope bio je važan način da zemlje uhvate korak sa naprednijim ekonomijama privlačenjem inovacija iz inostranstva “, rekao je Tadeusz Koscinski, poljski ministar finansija.

U međuvremenu, čekajući širi politički sporazum i tehničko rešenje, Pascal Saint-Amans, direktor OECD-ove poreske politike i administracije, rekao je da zemlje traže dodatnih 150 milijardi dolara prihoda širom sveta, samo zahvaljujući uvođenju globalnog minimalne stope poreza na dobit. „Ovo nije anegdotalan iznos. Na neki način je ovo kraj rada na regulisanju globalizacije radi veće poreske pravde “, rekao je Pascal Saint-Amans.

Rezime: Vebinar CFE poreske akademije o razvoju kriptovaluta i digitalnoj regulaciji

Vebinar CFE-a u junu 2021. godine u okviru CFE Poreske akademije obradio je temu „Razvoj kriptovaluta i digitalnih propisa za poreske savetnike“, raspravljajući o značajnim zbivanjima u sferi kriptovaluta i e-imovine sa čime poreski savetnici treba da budu upoznati, o procesu digitalne transformacije u UK, Evropi i Italiji, kao i o održivoj tranziciji i tome kako joj tehnologija može biti od pomoći.

Ovaj vebinar je bio prvi u planiranoj seriji vebinara koji su ispitivali pitanja koja se odnose na porez i tehnologiju. Sledeći vebinar će se održati 29. jula 2021. u 16:00 CEST na temu upotrebe digitalne valute podržane od centralne banke i trenutne prakse oporezivanja u vezi sa e-novcem.

TOP