BRISEL 16. novembar 2020.


Pregovarači EU su postigli kompromis u vezi sa višegodišnjim finansijskim okvirom za 2021. – 2027.

Pregovarači Evropskog parlamenta i Savet EU postigli su prošle nedelje dogovor o Višegodišnjem finansijskom okviru za period 2021. - 2027. kao i sopstvenim resursima. Sporazumom se sada izdvaja dodatnih 16 milijardi evra više od onoga što su na samitu u julu dogovorile države članice, za jačanje vodećih programa EU i rešavanje budućih kriza. Dodatna sredstva će se uglavnom prikupljati iz takmičarskih kazni. Prema sporazumu sklopljenom prošle nedelje, sopstveni resursi sastojaće se od „sopstvenih resursa na bazi ETS-a (sistema za trgovanje emisijama) (od 2023. godine, moguće povezane sa mehanizmom prilagođavanja granice ugljenika), digitalnog nameta (od 2023. godine) i FTT-a (A Financial Transaction Tax) na osnovu sopstvenih resursa, kao i finansijskog doprinosa koji je povezan sa korporativnim sektorom ili novom zajedničkom osnovom poreza na dobit (od 2026. godine). “

U julu su se lideri složili sa novim instrumentom oporavka „Sledeće generacije EU“, jednokratnom merom oporavka koja će biti ugrađena u budžet EU za 2021. - 2027. godine. Instrumentom oporavka EU sledeće generacije prikupljaće se 750 milijardi evra podizanjem gornje granice sopstvenog zaduživanja na otvorenom tržištu, sa 390 milijardi grantova i 360 milijardi kredita. Fond za oporavak namenjen je podršci investicijama i reformama država članica, podsticanju privatnih investicija i jačanju zdrave bezbednosti EU i pripremi za buduće krize. Fond će ulagati u programe koji su usklađeni sa političkim prioritetima EU, posebno sa Evropskim zelenim sporazumom, u projekte kružne ekonomije i obnovljive energije, kao i u projekte koji jačaju jedinstveno tržište i digitalno i tehnološko prisustvo EU. 30% Fonda za oporavak i MFF (Multiannual Financial Framework ) treba uložiti u programe borbe protiv klimatskih promena.

Johan Van Overtveldt, predsedavajući Odbora za budžet parlamenta EU, rekao je o sporazumu, „Promena ka većem broju istraživanja i inovacija, sa fokusom na preduzetništvo, započeta redizajniranim evropskim budžetom za 2020. godinu, sada će se takođe nastaviti u MFF. Ova promena je imperativ za naš rast, otvaranje novih radnih mesta i konkurentnost. Zaključak ovih pregovora znači da Evropski plan oporavka konačno može biti aktiviran. “

Postignuti kompromis sada treba da bude podržan od strane Parlamenta i Saveta EU

OECD je objavio izveštaj o oporezivanju digitalnih valuta

OECD je objavio izveštaj o oporezivanju digitalnih valuta, ispitujući poreski tretman virtuelnih valuta i nova poreska pitanja u vezi sa kripto-imovinom. Nalazi izveštaja potvrđuju da su kreatori poreske politike u početnoj fazi razmatranja implikacija ove imovine, a G20 i ministri finansija pozivaju organizacije da analiziraju rizik od utaje digitalnih valuta i uspostave okvire usklađenosti i oporezivanja za nove digitalne valute.

Poreske implikacije na kripto-imovinu ispituje CFE Odbor za poresku tehnologiju, pri čemu će u Komitetu biti osnovana posebna radna grupa koju je Evropska komisija najavila kao deo svog Poreskog paketa 2020 gde će pravila EU o automatskoj razmeni informacija biti proširena na kripto imovinu i e-novac.

Detalje izveštaja možete pogledati ovde: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm

Evropski parlament objavio ocenu administrativne saradnje u oporezivanju

Evropski parlament je nedavno objavio početnu ocenu procene uticaja Evropske komisije na Predlog direktive Saveta o izmeni Direktive 2011/16 / EU o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja, kako bi se proširila na informacije o oporezivanju prihoda koje ostvaruju prodavci putem digitalnih platformi. Kao deo Poreskog paketa za 2020. godinu, Komisija EU izdala je predlog Direktive Saveta za reviziju Direktive o administrativnoj saradnji kako bi se pravila EU o razmeni informacija proširila na informacije o prihodu koji prodavci ostvaruju na digitalnim platformama. Platforme će morati da izveštavaju o pružanju usluga, prodaji robe, iznajmljivanju imovine, iznajmljivanju bilo kog vida prevoza i investiranju i pozajmljivanju u kontekstu crowdfundinga. Cilj Direktive je da smanji administrativno opterećenje na platformama time što će pojednostaviti zahteve za izveštavanjem, omogućavajući platformama da izveštavaju u jednoj zemlji po svom izboru, jednom godišnje i omogućavajući nacionalnim poreskim vlastima da razmenom informacija utvrde gde porez treba da se plati. Direktiva takođe utvrđuje pravila koja se odnose na zajedničke poreske revizije.

Inicijalna procena parlamenta navodi da je procena uticaja Komisije „zasnovana na solidnim istraživanjima i izvorima i da je u potpunosti transparentna u pogledu metoda i pretpostavki na kojima se temelji analiza“. Međutim, u Proceni se navodi da ciljevi procene uticaja „nisu dovoljno diferencirani i precizirani“ i da prezentaciji opcija u proceni uticaja „nedostaju jasnoća i struktura“, te „uglavnom


procenjuje ekonomske uticaje akcija u okviru preferirane zakonodavne opcije , zaključivši da bi koristi znatno premašile troškove “.

Više o proceni administrativne saradnje možete pogledati ovde:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/654182/EPRS_BRI(2020)654182_EN.pdf

Predlog direktive možete pogledati ovde:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/654182/EPRS_BRI(2020)654182_EN.pdf

Registracija za virtuelnu konferenciju CFE Professional Affairs o pravima poreskih obveznika - 30. novembar 2020.

13. evropska vebinar konferencija o profesionalnim aktivnostima poreskih savetnika, koja će se održati praktično u ponedeljak, 30. novembra 2020. od 15:30 do 17:00 po srednjeevropskom vremenu, na temu „Prava poreskih obveznika i pravna sigurnost u digitalnoj eri“, sada je otvorena radi registracije.

Virtuelna konferencija će pozdraviti poreske stručnjake i akademike, uključujući dr Philip Baker KC, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i Paul Kraan, kao i Albert Raedler koji predstavlja Evropsku komisiju. Panel će ispitati evropski i globalni razvoj u zaštiti prava poreskih obveznika i uticaj i implikacije tehnologije na prava poreskih obveznika. Na konferenciji će se razmotriti i nedavno objavljeni IBFD 2019 Godišnjak o pravima poreskih obveznika, najnovija zbirka podataka Opservatorije o zaštiti prava poreskih obveznika.


IBFD 2019 godišnjak možete pogledati ovde: https://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal/News/2019-IBFD-Yearbook-Taxpayers-Rights-Now-Released

Ovde se registrujte da biste obezbedili mesto za vebinar: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FzBs-AGFSICu5G6UQPWDHA

Instrument ratifikacije za depozite u Panami za BEPS MLI OECD-a

Panama je položila svoj instrument ratifikacije Multilateralne konvencije OECD-a za sprovođenje mera povezanih sa poreskim sporazumima za sprečavanje erozije baze i preusmeravanja dobiti (MLI).

MLI je stupio na snagu u julu 2018. godine, nakon što je zaključen 2016.godine. MLI primenjuje mere poreskog sporazuma kojima se ažuriraju međunarodna poreska pravila i ima za cilj da ograniči mogućnost izbegavanja poreza primenom minimalnih poreskih standarda i poboljšanjem mehanizama za rešavanje sporova.


Multilateralni poreski ugovor omogućava jurisdikcijama da ažuriraju svoje postojeće sporazume o dvostrukom oporezivanju i prenose mere koje su dogovorene u projektu BEPS bez dodatnih potreba za bilateralnim pregovorima. Sada se proširuje na preko 1.650 bilateralnih poreskih sporazuma.

Multilateralnu konvenciju OECD-a možete pogledati ovde:
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm

TOP