BRISEL 15. FEBRUARA 2021.


Godišnji izveštaj CFE poreskih savetnika

CFE poreski savetnici za Evropu, u saradnji sa IBFD, objavili su svoj godišnji izveštaj koji se može videti na veb stranici CFE. Izveštaj detaljno opisuje CFE-ov tehnički i politički rad, relevantne događaje i publikacije, kao i pregled naših aktivnosti usmerenih na organizacije članice i druge spoljne i unutrašnje zainteresovane strane.

U doprinosu za CFE-ov izveštaj, Pascal Saint-Amans, direktor OECD-ovog Centra za poresku politiku i administraciju, rekao je: „Dok gledamo u budućnost međunarodnog poreza, možemo videti da se oblasti u razvoju kao što su porez i životna sredina pomiču u prvi plan. Trenutno je 70% emisija CO2 iz naprednih i novih ekonomija povezanih sa energijom u potpunosti neoporezovano, a neka od najzagađujućih goriva i dalje su među najmanje oporezivima. Naš rad, posebno kroz vodeće publikacije, Oporezivanje upotrebe energije i Efektivne stope ugljenika, pokazuju da alati poreske politike, kao što je određivanje cena ugljenika, imaju kapacitet da poboljšaju ekološke ishode, istovremeno prikupljajući preko potrebne prihode za vođenje zelenog oporavka. OECD će nastaviti da blagovremeno izdaje ovakve materijale."

Komisija EU je pokrenula konsultacije o sprovođenju državne pomoći

Evropska komisija pokrenula je javnu konsultaciju u vezi sa sprovođenjem pravila o državnoj pomoći od strane država članica i nacionalnih sudova. Komisija je pokrenula program modernizacije državne pomoći, koji je omogućio državama članicama EU da dodele državnu pomoć u više slučajeva kada nije potrebno prethodno odobrenje Komisije. Javne konsultacije temelje se na studiji koja je utvrdila nedostatak pravnih lekova koji su strankama dodelili nacionalni sudovi.

Nacrt obaveštenja o sprovođenju pravila o državnoj pomoći pruža detalje procesnih aspekata režima državne pomoći EU, sa posebnim fokusom na smernice nacionalnim sudovima kada primenjuju ta pravila i podstiče bližu saradnju sa Evropskom komisijom.

Savet EU diskutuje o porezu na finansijske transakcije

Radna grupa za oporezivanje (indirektni porez) Saveta Evropske unije raspravljaće 24. februara o predlogu Direktive Saveta koja sprovodi pojačanu saradnju u oblasti poreza na finansijske transakcije (FTT). Portugalsko predsedavanje EU-om će ovom predmetu, koji je već dugo u zastoju, konačno doprineti napretku.

Francusko-nemački pokušaj pomirenja stavova država članica koje učestvuju u postupku pojačane saradnje FTT još 2019. (Austrija, Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Portugalija, Slovačka, Slovenija i Španija) rezultirao je nacrtom kompromisnog modela, pri čemu bi ostvareni prihod trebalo distribuirati putem mehanizma kompenzacije među državama članicama koje učestvuju, po stopi utvrđenoj na najmanje 0,2% od vrednosti transakcije. Ako se FTT usvoji po zakonu EU, primenjivaće se samo na države članice koje učestvuju u mehanizmu pojačane saradnje, nakon jednoglasne odluke Saveta zemalja učesnica i uz konsultacije sa Evropskim parlamentom.

Komisija EU je objavila smernice za postizanje ciljeva digitalizacije

Komisija EU objavila je smernice u vezi sa planiranom Komunikacijom o evropskoj digitalnoj deceniji: 2030 digitalnih ciljeva. Komunikacija će identifikovati koherentnost digitalnih ciljeva EU, sa ciljem da neguje digitalno liderstvo pojačavanjem rada na poboljšanju digitalnih veština i kompetencija građana, digitalizaciji svih preduzeća i digitalnoj transformaciji javnih uprava i javnih institucija.

U smernicama se navodi da su digitalne tehnologije presudne za oporavak od krize COVID-19, da bi svi mogli imati koristi od digitalnih prilika, takođe, za jačanje otpornosti EU i bavljenje rizicima i zavisnostima od trećih zemalja, kao i za uticaj na poziciju EU na globalnoj sceni.

Vebinar evropskog registra CFE o poreskim implikacijama Bregzita - 25. februar 2021.

Prvo izdanje Vebinarske serije CFE European Register za 2021. godinu, će se održati u četvrtak, 25. februara 2021. od 14:30 do 15:30 po srednjeevropskom vremenu, na temu „Poreske implikacije Bregzita“.

Vebinar će pozdraviti poreske stručnjake, među kojima su: Jeremy Woolf, Barrister iz Pump Court Tax Chambers, Ujedinjeno Kraljevstvo; Trudy Perié, Loyens & Loeff, Holandija; i Aleksandra Heinzer, specijalista EU za PDV iz Slovenije. Aleksandar Ivanovski, direktor poreske politike u CFE, moderiraće vebinar. Panel će ispitati poreske posledice Bregzita, uključujući ključne promene u britanskim pravilima nakon Bregzita, razlike u prepoznavanju klijenata iz Velike Britanije i Severne Irske sa praktične tačke gledišta i značajne carinske implikacije EU.

TOP